Circulaire economie

In een circulaire economie blijven producten en materialen in een kringloop zodat grondstoffen niet verloren gaan

De circulaire economie, of kringloopeconomie, is een nieuwe manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten en afval omgaan. We willen af van het te veel gebruiken van eindige grondstoffen en het onnodig weggooien van producten. De circulaire economie zit zo in elkaar dat producten zo lang mogelijk in kringlopen blijven en telkens hergebruikt kunnen worden als grondstof voor nieuwe producten. Dan zijn er uiteindelijk minder grondstoffen nodig en is er geen afval meer. Ons huidige systeem is meer lineair: onze producten worden gemaakt, deze gebruiken we, waarna het afval wordt.

Waarom is een circulaire economie belangrijk

Bepaalde grondstoffen zijn eindig en raken dus op. Dat kan in 2050 al het geval zijn, bijvoorbeeld zilver en koper. De circulaire economie kan uitkomst bieden om hier zuiniger mee om te gaan. We gebruiken met elkaar ook meer grondstoffen dan de aarde kan produceren. In 2021 gebruikte de mensheid tussen 1 januari en 29 juli al net zoveel natuurlijke grondstoffen als de aarde tijdens dat hele jaar kon creëren. Daarom heet die dag Earth Overshoot Day. Voor Nederland is deze dag zelfs nog aanzienlijk eerder dan het gemiddelde van alle landen bij elkaar, namelijk op 27 april. Tot slot is er veel vervuiling tijdens of na gebruik van grondstoffen. Hierdoor ontstaan er situaties die lastig terug te draaien zijn: plasticsoep in de oceanen, ontbossing, water- en luchtvervuiling en afname van dier- en plantensoorten. Kortom, het is belangrijk dat we zuiniger omgaan met grondstoffen en producten. Dat vinden Nederland en de provincie Overijssel ook. Daarom zijn er doelen gesteld, waarbij in 2050 helemaal circulair zijn de belangrijkste is.

Wat doet Losser aan de kringloopeconomie

Niet alleen het Rijk en de provincie willen een circulaire economie stimuleren, Losser doet ook mee. Circulaire economie is dan ook opgenomen als 1 van de 5 onderwerpen in de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040. Daarin staat ook wat er in Losser al gebeurt op het gebied van circulaire economie. Lees meer hierover in de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040.

De gemeente neemt bijvoorbeeld deel aan een betonconvenant, met het doel om betonproducten en toepassingen zo veel mogelijk te verduurzamen en circulair te maken. In bouwprojecten worden vrijkomende materialen zo veel mogelijk hergebruikt of worden materialen gekozen die in de toekomst goed kunnen worden hergebruikt, zoals de keuze voor gebakken klinkers, die tot in lengte van jaren opnieuw kunnen worden toegepast.

Wat kunt u zelf doen

Een overzicht van wat u zelf kunt doen.

Consuminderen en delen

U kunt meehelpen door minder spullen te kopen (heb je die broek nu echt nodig?), langer met uw spullen te doen (gebruik eens vaker een boodschappentas in plaats van een plastic tas) en ze vaker te delen (bijvoorbeeld een boormachine die u toch weinig gebruikt) of repareren. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Recyclen door afval scheiden

Daarnaast is het verstandig om meer te gaan recyclen door glas, papier, plastic en gft te scheiden. Door meer te recyclen kunnen er nieuwe producten gemaakt worden van oude spullen. Kijk op Afvalscheidingswijzer.nl om een duidelijker beeld te krijgen over hoe u beter kan scheiden en wat waar precies in moet.

Van GFT naar compost

U kunt uw groenafval in de groene container doen, maar u kunt het ook composteren. Daarmee vermindert u uw afval én uw tuin is er blij mee. Meer informatie over composteren vindt u op Zelf composteren.

Repareren in plaats van nieuw kopen

Nog beter dan weggooien is natuurlijk om meubels, potten en pannen, kleding en andere producten een 2e leven te geven door ze naar een Repair Café of de kringloopwinkel te brengen.

Repair Café

In Losser en in De Lutte is een Repair Café. Dit is een plek waar mensen hun spullen kunnen laten repareren tegen een lage prijs. Zo gaan uw spullen langer mee en hoeft u dus minder nieuwe spullen te kopen.

Repair Café Losser:

  • Vlasakker 51, Losser
  • Spullen langsbrengen kan elke vrijdag tussen 10.00 en 12.30 uur

Repair Café De Lutte:

  • Dorpshoes Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14, De Lutte
  • Spullen langsbrengen kan op de 2e en 4e woensdag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur

Wat kunt u doen als ondernemer

Steeds meer gemeenten en bedrijven letten er bij aanbestedingen op of een bedrijf circulair is. Dit is ook belangrijk omdat ondernemers (en ketens van bedrijven) een belangrijke rol spelen in de overgang naar een circulaire economie. Voordat de consument namelijk de producten heeft gekocht, bepalen zij hoe de producten (en verpakkingen) zijn gemaakt, welke grondstoffen zijn gebruikt, hoe producten vervoerd worden, of ze makkelijk te repareren zijn en of ze na gebruik hun waarde kunnen behouden, bijvoorbeeld in de vorm van een ander product.

Naast het leveren van diensten en produceren van producten kan de bedrijfsvoering van veel bedrijven ook meer circulair. Er zijn veel bedrijven die ondernemers helpen om circulair te worden.

Meer informatie