Duurzaamheid

 • Duurzaam wonen (Energieloket)

  Het Energieloket helpt u bij het energiezuiniger maken van uw woning

 • Duurzaam ondernemen

  Als u uw onderneming duurzamer wilt maken, kunt u ondersteuning krijgen. In geld of kennis

 • Duurzaam vervoer

  In Losser vinden we duurzaam vervoer belangrijk. Zoals elektrisch rijden of vaker de fiets gebruiken

 • Duurzame energie

  Ook in Losser zijn we bezig met de energietransitie. Dit is de overstap van fossiele energie naar duurzame energie

 • Aardgasvrij

  Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie. In Beuningen en Losser-West zijn 2 plannen uitgewerkt

 • Biodiversiteit: meer groen

  Samen zorgen we voor een groene omgeving met meer planten en dieren

 • Klimaatadaptatie

  Het klimaat verandert. Hitte en hoosbuien leiden tot verdroging en wateroverlast. Samen kunnen we hier wat aan doen

 • Beleid duurzaamheid

  De gemeente wil de komende jaren verduurzamen. Dat leggen we vast in ons beleid

 • Circulaire economie

  In een circulaire economie blijven producten en materialen in een kringloop zodat grondstoffen niet verloren gaan