Dorpsraad Overdinkel

De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van Overdinkel

Dorpsraad Overdinkel heeft als doel het bevorderen van het welzijn, de samenwerking en de promotie van Overdinkel als samenlevingsverband.

Meer informatie

Dorpsraad Overdinkel