Ontwikkeling terrein Aloysiusschool

De gemeente is bezig plannen te maken voor een vaste, geschikte en duurzame invulling van deze locatie

Aan de Kerkstraat 4 in Losser staat de voormalige Aloysiusschool. Naast dit schoolgebouw liggen parkeerplaatsen en een schoolplein. Sinds het sluiten van de school in 2000 had het gebouw verschillende (tijdelijke) gebruikers. Op dit moment is de locatie in gebruik als noodopvang voor asielzoekers. De gemeente is bezig plannen te maken voor een vaste, geschikte en duurzame invulling.

Stand van zaken

De plannen zijn nog in ontwikkeling.