Ontwikkeling terrein Aloysiusschool

De gemeente is bezig plannen te maken voor een vaste, geschikte en duurzame invulling van deze plek

Aan de Kerkstraat 4 in Losser staat de voormalige Aloysiusschool. Naast dit schoolgebouw liggen parkeerplaatsen en een schoolplein. Sinds het sluiten van de school in 2000 had het gebouw verschillende (tijdelijke) gebruikers. De gemeente heeft samen met inwoners, verenigingen en stichtingen plannen gemaakt. Plannen voor een vaste, geschikte en duurzame invulling van het gebouw en het terrein.

Plannen

Verenigingen op het gebied van kunst, cultuur, zang, muziek en dans gaan het gebouw gebruiken. Ook worden er straks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid voor de horeca. Het gebouw krijgt een voorziening voor (semi-commerciële) daghoreca, inclusief een buitenterras. Verenigingen mogen deze horeca ook in de avonduren gebruiken.

Werkzaamheden

De geplande werkzaamheden zijn:

  • Uitvoeren achterstallig onderhoud, verduurzamen gebouw en verbouwen huidige lokalen
  • Bouwen multifunctionele gebruiksruimte/theaterzaal aan de achterkant
  • Herinrichten buitenruimte aan de achterkant, aanleggen parkeerplaatsen

Stand van zaken

Op 9 juli besloot de gemeenteraad positief over de plannen. De gemeenteraad bespreekt later dit jaar het gedetailleerde businessplan. De gemeenteraad besluit dan over de financiële onderbouwing en of de aanbesteding kan starten.