Ontwikkeling terrein Aloysiusschool

De gemeente is bezig plannen te maken voor een vaste, geschikte en duurzame invulling van deze plek

Aan de Kerkstraat 4 in Losser staat de voormalige Aloysiusschool. Naast dit schoolgebouw liggen parkeerplaatsen en een schoolplein. Sinds het sluiten van de school in 2000 had het gebouw verschillende (tijdelijke) gebruikers. Op dit moment is het gebouw in gebruik als werkplek voor verschillende Bouwteams. De gemeente is samen met inwoners, verenigingen en stichtingen bezig plannen te maken. Plannen voor een vaste, geschikte en duurzame invulling van het gebouw en het terrein.

Stand van zaken

De plannen zijn nog in ontwikkeling.