Ontwikkeling De Muchte

In Losser ontwikkelen we het gebied tussen Vlasakker, Diepenbrocklaan en Muchteweg

In Losser ontwikkelen we het gebied tussen Vlasakker, Diepenbrocklaan en Muchteweg.

Werkzaamheden

  • Bouw van woningen en appartementen
  • Opnieuw inrichten omgeving en omliggende straten

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is vastgesteld. Samen met de buurt maken we een inrichtingsplan. Er komt een informatieavond voor omwonenden als het inrichtingsplan en de planning klaar zijn.