Erfgoed Deal: Beken en Bleken van Losser

In het project Beken en Bleken van Losser herstellen we oude beken en bleken

In het project Beken & Bleken van Losser herstellen we oude beken en bleken. Het gaat om verbindingen tussen dorpskern en Dinkeldal die er deels niet meer zijn. Tegelijk zoeken we bij de werkzaamheden naar oplossingen op het gebied van:

 • Klimaat
 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid

Losser krijgt voor dit project een Erfgoed Deal. Dit is ondersteuning en subsidie van de overheid.

Werkzaamheden

Het project Beken & Bleken van Losser bestaat uit verschillende deelprojecten.

Verwarmen zwembad Brilmansdennen

We willen het warmere, gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering via een pijpleiding naar zwembad Brilmansdennen leiden. Dankzij het temperatuurverschil van het water kunnen we hiermee het zwembad Brilmansdennen van energie voorzien. We zijn hierover in overleg met waterschap Vechtstromen. Een klein deel van de pijpleiding ligt al in de woonwijk Wonen aan het Dinkeldal.

Tuinstraat

De reconstructie van de Tuinstraat is klaar:

 • Kabels en leidingen zijn vervangen.
 • Er is een gescheiden riool aangelegd en een pijpleiding naar het zwembad. De pijpleiding loopt onder Erve Kraesgenberg door. Dit is de pijpleiding die bedoeld is om het zwembad te verwarmen.
 • De straat is opnieuw ingericht.
 • Er is nieuw groen geplant volgens het beplantingsplan.

Dorpsbleek

We herstellen de Dorpsbleek in het centrum van Losser. 

 • De Dorpsbleek werd vroeger gebruikt voor het bleken van was. Tegenwoordig is het een Rijksmonument. We vervangen de oude houten wand aan de waterkant. De Dorpsbleek krijgt een opvangfunctie voor regen uit andere plekken in het dorp. 
 • De Dorpsbleek valt in de zomer (bijna) droog. Dit probleem pakken we aan. Met gezuiverd water dat wordt gebruikt voor de verwarming van zwembad Brilmansdennen. Nadat de warmte uit dit water is gehaald, leiden we het door een zogenoemd helofytenfilter. Dit zuivert afvalwater tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. Vervolgens stroomt het water naar de Dorpsbleek. Hiermee houden we de waterstand op peil. Overtollig water gaat naar de Dinkel.
 • Ondergronds stromen beken door het centrum van Losser. We maken die beken op een aantal plekken weer open en zichtbaar. De beken krijgen een belangrijke rol bij het afvoeren van regen.

We maken een ontwerp samen met: 

 • Historische Kring Losser
 • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Bewoner van het bleekwachtershuisje
 • Het Oversticht

We bespreken dit ontwerp onder andere met:

 • Omwonenden en andere inwoners
 • Dorpsraad
 • Centrum Management Losser

Nieuw fietspad

We leggen een vrijliggend fietspad naast de Ravenhorsterweg aan. Vanaf het Welppad, langs de waterzuivering tot aan het pad bij de nieuwe woonwijk.

Bouwteam

De deelprojecten werken we uit in het bouwteam Renovatie Dorpsbleek. Dit team bestaat uit medewerkers van:

 • Gemeente Losser
 • Aannemer NTP Enschede
 • Waterschap Vechtstromen
 • Odin Landschapsontwerpers

Publieksdag

Het doel van de Erfgoed Deal is:

 • Van elkaar leren
 • Kennis delen
 • Anderen inspireren

Normaal gaat dit vooral over andere overheden. In de gemeente Losser willen we iedereen inspireren. We willen zoveel mogelijk personen en groepen betrekken bij dit project. We zijn bezig hiervoor een plan te maken. Een van de activiteiten was een publieksdag op 25 maart 2023. We organiseerden enkele excursies langs het project en andere erfgoedplekken in het dorp Losser.

Meer informatie over de publieksdag is te vinden op Publieksdag Erfgoed.

Meer informatie