Erfgoed Deal: Beken en Bleken van Losser

In het project Beken en Bleken van Losser herstellen we oude beken en bleken

In het project Beken & Bleken van Losser herstellen we oude beken en bleken. Het gaat om verbindingen tussen dorpskern en Dinkeldal die er deels niet meer zijn. Tegelijk zoeken we bij de werkzaamheden naar oplossingen op het gebied van:

 • Klimaat
 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid

Losser krijgt voor dit project een Erfgoed Deal. Dit is ondersteuning en subsidie van de overheid.

Werkzaamheden

Het project Beken & Bleken van Losser bestaat uit verschillende deelprojecten.

Verwarmen zwembad Brilmansdennen

We willen het warmere, gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuivering via een pijpleiding naar zwembad Brilmansdennen leiden. Dankzij het temperatuurverschil van het water kunnen we hiermee het zwembad Brilmansdennen van energie voorzien. We zijn hierover in overleg met waterschap Vechtstromen. Een klein deel van de pijpleiding ligt al in de woonwijk Wonen aan het Dinkeldal.

Tuinstraat

De reconstructie van de Tuinstraat is klaar:

 • Kabels en leidingen zijn vervangen.
 • Er is een gescheiden riool aangelegd en een pijpleiding naar het zwembad. De pijpleiding loopt onder Erve Kraesgenberg door. Dit is de pijpleiding die bedoeld is om het zwembad te verwarmen.
 • De straat is opnieuw ingericht.
 • Er is nieuw groen geplant volgens het beplantingsplan.

Dorpsbleek

We herstellen de Dorpsbleek in het centrum van Losser.

 • De Dorpsbleek werd vroeger gebruikt voor het bleken van was. Tegenwoordig is het een Rijksmonument. We vervangen de oude houten wand aan de waterkant. De Dorpsbleek krijgt een opvangfunctie voor regen uit andere plekken in het dorp.
 • De Dorpsbleek valt in de zomer (bijna) droog. Dit probleem pakken we aan. Met gezuiverd water dat wordt gebruikt voor de verwarming van zwembad Brilmansdennen. Nadat de warmte uit dit water is gehaald, stroomt het naar de Dorpsbleek. Hiermee houden we de waterstand op peil. Overtollig water gaat naar de Dinkel.
 • Ondergronds stromen beken door het centrum van Losser. We maken die beken op een aantal plekken weer open en zichtbaar. De beken krijgen een belangrijke rol bij het afvoeren van regen.

De werkzaamheden duren van juni tot en met november.

Nieuw fietspad

We leggen een vrijliggend fietspad naast de Ravenhorsterweg aan. Vanaf het Welppad, langs de waterzuivering tot aan het pad bij de nieuwe woonwijk.

Bouwteam

De deelprojecten werken we uit in het bouwteam Renovatie Dorpsbleek. Dit team bestaat uit medewerkers van:

 • Gemeente Losser
 • Aannemer NTP Enschede
 • Waterschap Vechtstromen
 • Odin Landschapsontwerpers

Meer informatie