Dorpsraad Losser

De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Losser

De dorpsraad wil de leefbaarheid van het dorp Losser bevorderen. De dorpsraad verbindt, faciliteert, informeert en start initiatieven.

Meer informatie

Dorpsraad Losser