Bouwteam De Lutte

In het bouwteam zijn we bezig met de uitvoering van projecten in De Lutte

In het bouwteam gaan we de komende jaren aan de slag met de uitvoering van projecten in De Lutte. Het bouwteam Bouwen aan De Lutte is een samenwerking tussen:

 • Gemeente Losser
 • Dura Vermeer
 • Anacon Infra
 • Provincie Overijssel
 • Odin Landschapsontwerpers

Werkzaamheden

 • Verbeteren regenwateropslag en regenwaterafvoer in Kerkebos
 • Herinrichten centrumplein
 • Herinrichten Plechelmusstraat
 • Herinrichten Beatrixstraat en omgeving
 • Verbeterslag Postweg
 • Vergroenen dorpsranden en viaduct over A1
 • Doorsteek maken Ambachtstraat
 • Afwatering Hanhofweg

Contact

Het bouwteam is het aanspreekpunt voor projecten die in het dorp (gaan) spelen. Neem contact op als:

 • U vragen heeft over werkzaamheden
 • U ergens over wilt meedenken
 • Wij u ergens mee kunnen helpen

Contact opnemen met omgevingsmanager Mariëlle Schrijver kan via:

Download de BouwApp via de App Store of Google Play Store. Zoek op Bouwen aan De Lutte en klik op het sterretje om het project te volgen. Of klik op debouw.app. Het Bouwteam houdt inwoners, ondernemers en andere betrokkenen graag op de hoogte van de bouwontwikkelingen. Dat doen we onder andere via de BouwApp.

Meer informatie

Kaart projecten en planning De Lutte