Ontwikkeling Dorpshoes Beuningen

Dorpsraad en inwoners willen in Beuningen een dorpshuis realiseren. De gemeente steunt dit plan

Dorpsraad en inwoners willen in Beuningen een dorpshuis realiseren. Doel is vanuit het Dorpshoes activiteiten voor en door inwoners te organiseren. Dat verhoogt de leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp. De gemeente steunt dit plan.

Er is een haalbaarheidsonderzoek naar een gezamenlijke, toekomstbestendige en multifunctionele accommodatie gedaan, in opdracht van:

  • Gemeente
  • Schoolbestuur KONOT
  • Stichting Dorpshuis Beuningen

Op basis van de resultaten geven alle betrokken partijen de voorkeur aan een nieuw gebouw. Op de locatie van de Mariaschool komt 1 gebouw voor de basisschool en het dorpshuis.

Meer informatie

Een duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw en dorpshuis voor Beuningen