Factuuradres gemeente Losser

Om uw factuur snel te kunnen afhandelen, vragen wij u deze liefst digitaal aan te bieden. Dat kan als volgt:

E-facturen

Maakt u gebruik van e-facturatie dan kunt u uw e-factuur op 3 manieren aanleveren:

PDF-facturen

Als u een factuur in PDF-formaat aan ons stuurt dan moet u deze, als bijlage in de mail, richten aan: fdc@enschede.nl. Hierbij moet u rekening houden met het volgende:

  • Per factuur graag één PDF meesturen. Eventuele bijlagen en specificaties die u normaal meestuurt in een factuur kunt u achteraan in hetzelfde PDF-bestand toevoegen, dus niet als afzonderlijke PDF.
  • Stuurt u meerdere facturen als PDF dan graag maximaal 10 PDF-facturen per mail.
  • Voor automatische herkenning van uw gegevens op de PDF-factuur zijn duidelijke labels voor de relevante factuurgegevens van groot belang (bijvoorbeeld IBAN-banknummer, opdracht/ordernummer, factuurnummer, factuurbedrag).

Factuureisen

De factuur moet voorzien zijn van de juiste adressering zoals hieronder aangegeven. Afwijkende adressering kan leiden tot retourzending van de factuur of in ieder geval vertraging in de afhandeling.

Gemeente Losser
Postbus 90
7580 AB Losser

De factuur moet daarnaast voldoen aan de wettelijke factuurvereisten en voorzien zijn van de naam van de afdeling of de ambtenaar die u de opdracht heeft verstrekt en een opdrachtnummer of ordernummer.

Vragen?

Als u vragen heeft over het proces of specifieke facturen, neemt u  dan contact op met onze afdeling Financiële Administratie via fdc@enschede.nl. U kunt ook meer informatie vinden op de pagina E-facturen: algemene informatie.