Starterslening

Koopt u voor het eerst een woning, dan kunt u misschien een starterslening krijgen

Koopt u voor het eerst een woning, dan kunt u misschien een starterslening krijgen. U kunt een starterslening krijgen als de kosten van de woning te hoog zijn voor uw inkomen.

Aanvraagformulier starterslening

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Wat moet u weten

 • De gemeente toetst of u recht heeft op een starterslening. U krijgt een brief met een bevestiging of afwijzing.
 • De lening vraagt u daarna aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het SVn besluit of u de Starterslening krijgt.

Voorwaarden

 • U woont in 1 van de 14 Twentse gemeenten
 • U heeft een economische binding met de gemeente Losser of hier minimaal 5 jaar gewoond
 • U bent minimaal 18 jaar
 • U koopt voor het eerst een woning
 • U gaat zelf in de woning wonen
 • De koopsom en verbouwkosten van de woning zijn samen niet hoger dan € 435.000
  Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de NHG – grens € 461.100.
 • De starterslening is maximaal 20% van de koopsom van de woning, met een maximum van € 40.000

Meer informatie