Grondwateroverlast

Woningeigenaren moeten zelf maatregelen nemen om grondwateroverlast in en rond de eigen woning te verhelpen

Kleine schommelingen in de grondwaterstand zijn heel gewoon. Na een flinke regenbui kan de grondwaterstand tijdelijk wat hoger zijn. En na een periode van droogte tijdelijk wat lager. We willen niet dat de grondwaterstand blijvend te hoog of te laag is. De gemeente probeert grondwateroverlast in de openbare ruimte te voorkomen.

Wat moet u weten

  • Woningeigenaren moeten zelf maatregelen nemen om grondwateroverlast in en rond de eigen woning te verhelpen.
  • Als u vaak grondwateroverlast heeft, kunt u bij de buren controleren of zij dat ook hebben. Als dit niet zo is, ligt de oorzaak waarschijnlijk op uw eigen terrein. Herstel van een lekke waterleiding of aanleg van goede drainage kan dan een oplossing zijn. Uitgebreide informatie over het verhelpen van grondwateroverlast staat in de folder grondwateroverlast.
  • Als u last blijft houden van grondwateroverlast, kunt u een melding doen.

Te hoge grondwaterstand

Als de grondwaterstand langere tijd te hoog is, kan dit leiden tot:

  • Wateroverlast in kruipruimten en kelders
  • Vocht in huis
  • Wateroverlast in tuin

Te lage grondwaterstand

Als de grondwaterstand langere tijd te laag is, kan dit leiden tot:

  • Rot in houten funderingspalen
  • Verdroging tuin of natuur- en landbouwgronden

Grondwaterstanden

Om de grondwaterstanden te meten, maakt de gemeente gebruik van een grondwatermeetnet. Dit grondwatermeetnet bestaat uit meetpunten, zogenoemde peilbuizen. Die peilbuizen staan verspreid in de gemeente en geven informatie over de grondwaterstanden. Op vaste momenten meet de gemeente de grondwaterstanden. 

De hoogte van het grondwater en de schommelingen per peilbuis kunt u zien op Grondwaterstanden Losser.