Afkoppelen van regenwater

Maak uw regenpijp los van het riool. Dit helpt tegen wateroverlast en vermindert tekorten aan grondwater

Als uw tuin of straat vaak onder water staat als het hard regent, dan kunt u daar zelf wat aan doen. Maak uw regenpijp los van het riool. Regenwater stroomt dan van het dak in een regenton of naar een daarvoor bedoelde plek in de tuin. Dit heet afkoppelen. Afkoppelen helpt tegen wateroverlast en vermindert tekorten aan grondwater. Ook is afkoppelen goed voor het milieu.

Waarom is afkoppelen belangrijk

Door afkoppelen komt er minder water in het riool. Dit heeft voordelen:

 • Minder wateroverlast. De straten staan minder snel blank.
 • Betere waterkwaliteit. Water overstorten in een vijver, kanaal of sloot is minder snel nodig.
 • Grondwater blijft op peil. Het regenwater zakt nu in de grond en helpt verdroging van de natuur voorkomen.
 • Betere rioolwaterzuivering. De waterzuivering werkt efficiënter, omdat schoon regenwater niet onnodig gezuiverd hoeft te worden.
 • Efficiënt rioolbeheer. Als alleen afvalwater afgevoerd wordt, volstaan kleinere rioolbuizen.

Wat doet de gemeente

In nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen legt de gemeente aparte regenwaterafvoeren aan. Die zijn gescheiden van het riool. De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers regenwater af te koppelen. Bij onderhouds- en renovatieprojecten voert de gemeente dit uit aan de voorkant van de woning. De werkzaamheden bestaan dan uit:

 • Afzagen regenpijp
 • Aanbrengen bochtstuk
 • Aanbrengen betonnen goot vanaf de afgezaagde regenpijp richting de stoep
 • Bijkomende werkzaamheden, zoals grondwerk, bestrating, enzovoorts

Wat kunt u zelf doen

U kunt ook zelf uw regenpijp afkoppelen van het riool. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Het belangrijkste is dat u het regenwater zichtbaar boven de grond afvoert. Afvoerleidingen onder de grond zijn niet toegestaan. U kunt het regenwater opvangen in een:

 • Regenton
 • Regenwatervijver
 • Greppel of wadi
 • Infiltratiekrat
 • Regenwatersysteem
 • Tuin

Pas op met vervuiling

Bij afkoppelen is het belangrijk dat het regenwater schoon blijft. Pas daarom op met:

 • Werkzaamheden die voor vervuiling zorgen. Zoals onkruid bestrijden met chemische middelen, auto wassen en terras schrobben met chloor of zeep.
 • Gebruik van zinken dakgoten, koperen daken en andere vervuilende dak- en gevelbekleding.