Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven (de leefomgeving). De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven (de leefomgeving). Het gaat over wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De nieuwe wet brengt veel bestaande wetten samen in 1 wet. En geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

Wanneer heeft u met de Omgevingswet te maken

U heeft met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u:

 • Uw huis wilt verbouwen
 • In uw huis een bedrijf wilt starten
 • Een boom wilt kappen
 • Als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand

Het is belangrijk dat u bij dit soort plannen de inwoners die dichtbij wonen informeert. Of om hun mening vraagt. Soms moet dat zelfs. Dat is bij grote veranderingen. Bijvoorbeeld bij:

 • Bouw van meerdere woningen in uw straat
 • Aanleg van een zonnepark

Wat verandert er voor u

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw landelijk online Omgevingsloket (in ontwikkeling). Via het Omgevingsloket kunt u een vergunning aanvragen of een melding doen.
 • Vanaf 1 januari 2024 zijn er geen bestemmingsplannen meer. Er is straks 1 omgevingsplan dat voor de hele gemeente geldt. In het omgevingsplan staat informatie over de bestemming van een plek. En wat er op die plek wel en niet mag en regels voor bijvoorbeeld geluid en bodem. Er kunnen ook regels in staan voor energiemaatregelen en duurzaamheid.
 • In de Omgevingswet staat dat de gemeente binnen 8 weken een beslissing neemt over uw vergunningaanvraag. Daarna kunnen mensen nog bezwaar maken of in beroep gaan tegen de beslissing. Als uw vergunningaanvraag moeilijk is, kan het zijn dat de gemeente meer tijd nodig heeft. De periode waarin de gemeente een beslissing neemt kan dan 14 of 26 weken worden.

Vergunningaanvragen tot 1 januari 2024

Als wij u voor 1 januari 2024 al een vergunning geven, dan blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moeten wij uw aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat volgens de oude regels. U moet er dan wel voor zorgen dat u alle nodige stukken op tijd inlevert.

Contact

Neem contact op als u vragen heeft over de Omgevingswet. Of als u hulp nodig heeft bij:

 • Aanvragen van een vergunning
 • Doen van een melding

Meer informatie

Op Rijksoverheid.nl kunt u meer informatie vinden over de Omgevingswet. U kunt ook meer informatie vinden op Aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Dit is de landelijke campagnewebsite voor inwoners en bedrijven.

Nieuws over de Omgevingswet

Lees de nieuwsberichten over de Omgevingswet:

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in