Monumentencommissie

De onafhankelijke monumentencommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders

De monumentencommissie is een onafhankelijke commissie met lokale deskundigen op het gebied van monumenten. De monumentencommissie adviseert burgemeester en wethouders over:

 • Monumentenbeleid
 • Verbouwingen en wijzigingen van Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
 • Aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten

Aanwijzen gemeentelijk monument

Een gebouw of gebied kan worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dit kan worden voorgesteld door:

 • Belanghebbenden, meestal de eigenaar van een gebouw
 • Burgemeester en wethouders
 • Monumentencommissie

Burgemeester en wethouders vragen na een voorstel eerst advies aan de monumentencommissie. De monumentencommissie beoordeelt dan de:

 • Architectuurhistorie
 • Belang voor de beeldkwaliteit 
 • Cultuurhistorische waarde
 • Gaafheid
 • Plaats in de geschiedenis
 • Zeldzaamheid

Burgemeester en wethouders nemen het besluit over de aanwijzing. De eigenaar ontvangt hierover bericht. Iedere belanghebbende kan daarna binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

Meer informatie

Erfgoedverordening gemeente Losser