Participatieraad Sociaal Domein Losser

De onafhankelijke participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het sociaal domein

De Participatieraad Sociaal Domein Losser is een onafhankelijke adviesraad voor burgemeester en wethouders. De participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Over de beleidsvelden die onder het sociaal domein vallen en die geregeld zijn binnen:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdwet
  • Participatiewet
  • Lokale verordeningen voor Sport en Cultuur

Contact en meer informatie

Participatieraad Sociaal Domein Losser