Belangrijke contactgegevens

Overzicht van belangrijke contactgegevens

Een overzicht van belangrijke contactgegevens.

Bij spoed: bel 112

Het alarmnummer 112 is voor spoedeisende hulpverlening door politie, brandweer en ambulance. Het gaat om levensbedreigende situaties en misdrijven waarbij elke seconde telt. Bent u getuige van een misdrijf zoals geweld, diefstal of inbraak, bel ook dan 112.

Geen spoed, wel politie: bel 0900 - 88 44

Voor situaties die niet spoedeisend zijn, belt u 0900 - 88 44. Via dit nummer kunt u ook in contact komen met uw wijkagent, het eerste aanspreekpunt van de politie in uw wijk. 

Geen spoed, wel brandweer: bel 0900 - 09 04

Voor situaties die niet spoedeisend zijn, belt u 0900 - 09 04. Lees meer hierover op Brandweer.nl/geenspoed.

Meld misdaad anoniem: bel 0800 - 70 00

Anonieme informatie over criminaliteit en misdrijven meldt u bij Meld Misdaad Anoniem. Het nummer 0800 - 70 00 is 7 dagen per week bereikbaar. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook online een anonieme melding doen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling: bel 0800 - 20 00

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u 24 uur per dag terecht bij Veilig Thuis Twente via 0800 - 20 00. Meer informatie vindt u op Veiligthuistwente.nl.

Buurtbemiddeling (problemen met uw buren): bel 06 – 82 04 88 00

Buurtbemiddeling Losser helpt u om meningsverschillen en ruzies met uw buren zelf op te lossen. Ga naar Buurtbemiddeling Losser, stuur een e-mail naar info@buurtbemiddelinglosser.nl of bel met 06 - 82 04 88 00. Bellen kan op maandag en woensdag van 9.00 tot 13.00 uur en op dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Loverboys of illegale prostitutie: bel 053 – 487 66 65

Bij loverboyproblematiek of illegale prostitutie, ga naar Kenniscentrum Mensenhandel. Of bel 053 - 487 66 65, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Dier in nood: bel 144

Bij dieren in acute nood of gewonde dieren belt u 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf of de veiligheid van mensen oplevert.

Risicokaart

Belangrijke tips en telefoonnummers staan op de risicokaart. Hang de risicokaart in uw meterkast, dan heeft u deze altijd snel bij de hand.