Woonvisie en prestatieafspraken

Bekijk het beleid voor wonen

Het beleid voor wonen in Losser staat in de Woonvisie 2021 - 2031 gemeente Losser. De gemeente, woningstichting Domijn en Stichting Huurders Belangen Losser hebben afspraken vastgelegd in de Prestatieafspraken Losser 2024.