Woonvisie en prestatieafspraken

Bekijk het beleid voor wonen en de prestatieafspraken

Het beleid voor wonen in Losser staat in de Woonvisie 2021 – 2031 gemeente Losser. De gemeente, woningstichting Domijn en Stichting Huurders Belangen Losser hebben afspraken vastgelegd in Prestatieafspraken Losser 2023.