Omgevingsvisie: hoe zien we de toekomst van Losser

De Omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor onze hele gemeente

De Omgevingswet geldt sinds 1 januari 2024. De Omgevingswet voegt 26 wetten over onze omgeving samen. Al die regels vallen dan onder 1 wet. Op basis van de nieuwe wet heeft de gemeente Losser een Omgevingsvisie gemaakt.

Wat is de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor onze hele gemeente. Dus de toekomst van alle dorpskernen en het buitengebied. De Omgevingsvisie gaat over zaken als wonen, werken en samenleven in Losser. In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we belangrijk vinden. Voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. De Omgevingsvisie gaat over:

 • Openbare ruimte
 • Bodem
 • Cultureel erfgoed
 • Infrastructuur
 • Landschap
 • Milieu
 • Natuur
 • Sociale verbinding
 • Sociaal domein
 • Verkeer en vervoer
 • Water

In de Omgevingsvisie staan belangrijke onderwerpen, zoals:

 • Wat voor woningen we moeten bouwen
 • Waar ruimte is voor bedrijven of waterberging
 • Waar we kunnen sporten of recreëren

De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk.

Met het opstellen van de Omgevingsvisie geven we richting aan de toekomst. Ook inspireren en motiveren we onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Samen bereiden we ons voor op de toekomst van onze gemeente.

Meer informatie

Omgevingsvisielosser.nl