Dienstverleningsvisie

Bij de gemeente Losser willen wij iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Dit staat in de dienstverleningsvisie

Bij de gemeente Losser willen wij iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. In 2021 hebben we samen met inwoners, ondernemers en verenigingen kritisch gekeken naar onze dienstverlening. En met name ook naar wat er (nog) beter kan. Dit leidde tot een nieuwe dienstverleningsvisie. En tot een aantal ontwikkelsporen en aanbevelingen, om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Meer informatie