Koninklijke onderscheidingen en gemeentespeld

U kunt een koninklijke onderscheiding of gemeentespeld aanvragen voor iemand die een belangrijke rol vervult in de samenleving

Het is mogelijk om een koninklijke onderscheiding of gemeentespeld aan te vragen voor iemand. De onderscheiding of gemeentespeld wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld in de samenleving.

Koninklijke onderscheiding

Nederland heeft verschillende koninklijke onderscheidingen. Ze worden uitgereikt: 

  • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, op de laatste werkdag voor Koningsdag
  • Bij een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum van een organisatie

Iemand kan een koninklijke onderscheiding krijgen als die persoon ‘zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden’. Het is alleen mogelijk om een aanvraag in te dienen voor iemand anders dan uzelf.

Kent u iemand in uw omgeving die volgens u een onderscheiding verdient, meld hem of haar dan aan via:

Stuur het voorstelformulier naar:

Of breng het langs op Raadhuisplein 1, Losser.

Let op: dien het voorstel in bij de gemeente waar de door u voorgedragen persoon woont.

Dien aanvraag op tijd in

Een aanvraag voor de lintjesregen moet u uiterlijk 1 juli van het jaar daarvoor bij de gemeente Losser indienen. Dien uw aanvraag 6 maanden voor de gewenste datum in als het gaat om een bijzondere gelegenheid.

Gemeentespeld

De gouden gemeentespeld wordt toegekend door burgemeester en wethouders. De speld is een blijk van waardering voor iemand die zich heeft ingezet voor de Losserse gemeenschap. Hij of zij is sociaal-maatschappelijk actief of heeft een belangrijke prestatie geleverd op het gebied van:

  • Cultuur
  • Economie
  • Onderwijs
  • Politiek
  • Sport
  • Wetenschap

Aanvraag

U kunt iemand voordragen door een bericht te sturen naar:

Meld welke bijzondere prestatie de persoon heeft verricht. Dien de aanvraag minimaal 6 weken voor de gewenste uitreikingsdatum in. Binnen 3 weken ontvangt u een bericht of de gemeentespeld wordt toegekend.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats tijdens een passend moment, in overleg met de voordrager. De burgemeester reikt de gemeentespeld uit. Als de burgemeester niet beschikbaar is, doet de locoburgemeester dit.