Griffie

Het griffieteam ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en individuele raadsleden

De griffier en zijn medewerkers vormen samen het griffieteam/de griffie. De griffie is er voor de gemeenteraad. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan of bedrijf of volgen een studie. Om te zorgen dat alles goed verloopt, staat de griffie de raadsleden bij. De griffie plant vergaderingen in en zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken. Ook adviseert de griffie over voorstellen, werkwijze en aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Op die manier kan de griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de gemeenteraad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffie intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris. Ook overlegt de griffie regelmatig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. Ook inwoners en medewerkers van organisaties en instellingen kunnen rekenen op de griffie. Wilt u contact met de gemeenteraad, raadsfracties of raadsleden, dan staat de griffie voor u klaar. Ook als u gebruik wilt maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief wilt indienen kunt u bij de griffie terecht.

Contact