Gemeenteraad

Agenda, vergaderingen, raadsleden, commissieleden

GemeenteraadDe gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De leden van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de gemeente belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw en de lokale belastingen. Ook controleert de gemeenteraad het werk van burgemeester en wethouders.

Raadsleden

De gemeenteraad van Losser heeft 19 raadsleden. Bekijk deze raadsleden in het overzicht van de gemeenteraadsleden. In Losser vormen Burgerforum, D66 en PvdA de coalitie die samen afspraken hebben gemaakt over het te voeren beleid.

Elke 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt de gemeenteraad voor 4 jaar gekozen. In maart 2022 waren de laatste gemeenteraadsverkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2026.

Commissieleden

Elke partij heeft naast gemeenteraadsleden ook commissieleden. Commissieleden zijn leden van raadscommissies die het werk van de gemeenteraad ondersteunen. Bekijk deze commissieleden in het overzicht van de commissieleden.

Vergaderingen

Vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies zijn openbaar. Bekijk de agenda van de vergaderingen. U kunt de vergaderingen bezoeken in ’t Lossers Hoes. Ook kunt u de vergaderingen online bekijken.

Foto: Gemeenteraad, burgemeester en griffie (Fotograaf: Johan Brilman)