Zwemles

Het Zwem- ABC staat voor een speelse, kindvriendelijke manier van leren zwemmen met veel aandacht voor overlevingsaspecten ofwel het jezelf leren redden. In de eerste fase wordt veel aandacht besteed aan het vertrouwd raken van de kinderen met het water. Door het doen van allerlei spelletjes ervaren de kinderen de eigenschappen van het water. Ze leren omgaan met de weerstand van het water, ervaren de druk van het water op hun oren en ogen, leren kijken onder water, dingen zoeken, in het water springen en er weer uitklimmen en wanneer je wel of niet moet ademen. 
 
Pas als de kinderen vertrouwd zijn met het water kunnen drijven op borst en rug is het tijd voor de volgende fase; het voortbewegen door middel van zwemslagen en nog meer vaardigheden.
 
Iedereen die leert zwemmen gaat op voor het Zwem- ABC. Het Zwem- ABC heeft een logische opbouw. Bij ieder diploma is een kind een stapje verder in zwemveiligheid en zwemvaardigheid. Het is de bedoeling dat elk kind doorgaat tot en met het C- diploma. Een kind dat het zwemdiploma C heeft gehaald heeft  kan zichzelf uitstekend redden in het water en heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en watersport plezier. Het kind is dan vaardig en veilig om deel te nemen aan zwemsporten en allerlei activiteiten in, op en rondom, het water. 


Wanneer u uw zoon/dochter inschrijft via internet www.losser.nl/brilmansdennen wordt er telefonisch contact met u opgenomen, wanneer uw zoon/ dochter kan beginnen met zwemles, zodra er een plek vrij komt in de lesgroep. 


Let op!
Tijdens alle reguliere schoolvakanties stoppen de zwemlessen.
De eerste zaterdag van de vakantie gaan de lessen wel door.

Uitgelicht