Personeel

Sectorplan Twente

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en is veel minder voorspelbaar dan voorheen. Het is niet meer vanzelfsprekend om langdurig bij dezelfde werkgever te werken of dezelfde functie uit te voeren. Vaste functies maken plaats voor rollen en taken die snel veranderen. Mensen worden breed opgeleid en de grenzen tussen sectoren vervagen. Mobiliteit tussen de sectoren is wenselijk, maar komt moeizaam op gang.

Om in te spelen op die veranderingen is sinds 8 april 2016 het Sectorplan Twente van start gegaan. Er is voor de komende twee jaar maar liefst 6,9 miljoen euro gereserveerd om een boost te geven aan de Twentse arbeidsmarkt en een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige beroepsbevolking. Het doel is om minimaal 1300 mensen vanuit (eindig) werk of vanuit een uitkering te begeleiden of te scholen naar werk in kansrijke beroepen en sectoren.

Team van deskundige arbeidsmakelaars

Vanuit het Sectorplan Twente worden arbeidsmakelaars ingezet. Deze ervaren meedenkers zijn werkzaam bij verschillende bedrijven in Twente en vertegenwoordigen samen de sectoren op de Twentse arbeidsmarkt. De arbeidsmakelaars zijn doeners die weten waar kansen en valkuilen liggen, ook wat mobiliteit tussen sectoren betreft. Het team werkt nauw samen met verschillende adviseurs uit het bestaande werkveld en het werkplein Twente.

Waarvoor kan een arbeidsmakelaar ingezet worden?

De arbeidsmakelaars adviseren bedrijven actief bij het invullen van moeilijk vervulbare vacatures en/ of onderzoeken de mogelijkheden en kansen voor medewerkers met eindige functies. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden tot opleiding en bijscholing en eventuele subsidiering hiervan. Voor die mogelijkheden geldt een cofinanciering tot maximaal 50%.

Een afspraak maken is kosteloos en kan veel opleveren voor uw bedrijf!

Hoe en met wie? Kijk op www.sectorplannen.nl