Ondernemersverenigingen

Hier vindt u de ondernemersverenigingen in de gemeente Losser.

Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gemeente Losser

Postbus 101
7580 AC Losser
Voorzitter: de heer B. Volmer
Secretaris: Mevrouw M. Dieperink
t (06) 20302604
www.sogl-losser.nl

Stichting Centrum Management Losser

Voorzitter: De heer H. Brookhuis
Website: www.centrummanagementlosser.nl
e. info@centrummanagementlosser.nl

OndernemersClub Overdinkel

Secretaris: mevrouw D. Bellers
e. info@ocoverdinkel.nl

Belangenvereniging Ondernemers De Lutte

Secretaris: de heer D. Schruijer
bodldelutte@gmail.com
t (06) 41803816

Stichting Parkmanagement Losser

Secretaris: de heer L. Kühlkamp
t (053) 5382789
splosser.wordpress.com

Horeca Nederland, afdeling Dinkeldal

Secretaris: de heer P. Kok
Teylerstraat 4
7581 AH  Losser
t (053) 5362490
info@oude-Apotheek.nl