Vergunning speelautomaten

Er zijn twee soorten speelautomaten: kansspelautomaten en behendigheidsautomaten.

Bij de vergunningverlening wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen.

Hoogdrempelige inrichtingen

Een hoogdrempelige inrichting is een inrichting waarin rechtmatig het horecabedrijf wordt uitgeoefend en waar het café of restaurantbezoek op zichzelf staat en waar geen andere activiteiten plaatsvinden waaraan zelfstandige betekenis kan worden toegekend. Bovendien moeten de activiteiten in belangrijke mate zijn gericht op personen van 18 jaar en ouder. Alleen voor hoogdrempelige inrichtingen is het mogelijk een aanwezigheidsvergunning te krijgen voor één of twee kansspelautomaten.

Laagdrempelige inrichtingen

Een laagdrempelige inrichting is een inrichting waarin rechtmatig het horecabedrijf wordt uitgeoefend die geen hoogdrempelige inrichting is.
Laagdrempelige inrichtingen mogen maximaal twee behendigheidsautomaten aanwezig hebben (en dus geen kansspelautomaat). Hiervoor hoeft geen vergunning aangevraagd te worden op grond van de Wet op de kansspelen.

 

Mogelijk vinden in een horecabedrijf zowel hoogdrempelige als laagdrempelige activiteiten plaats. Wanneer de hoog- en laagdrempelige activiteiten in één ruimte plaatsvinden dan is de gehele horecagelegenheid als laagdrempelig aan te merken. Wanneer deze activiteiten echter in meerdere gescheiden ruimten plaatsvinden, kan onder omstandigheden sprake zijn van een hoogdrempelig gedeelte, waar dan wel kansspelautomaten zijn toegestaan. Dit noemen we een samengestelde inrichting.

Aan wie kan een vergunning worden verleend?

De vergunning kan op aanvraag worden verleend aan een horeca-exploitant met een geldige vergunning op grond van de Drank- en Horecawet.

Meer informatie

Gemeente Losser, team Plannen, Vergunnen en Handhaven. Het aanvragen van een kansspelautomatenvergunning kan door het invullen van aanvraagformulier kansspelautomatenvergunning.