Sluitingstijden horecabedrijven

Er zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 bepalingen opgenomen over sluitingsuren voor horecabedrijven.

Voor verenigingen gelden andere sluitingstijden. 

Het is de houder van een horecabedrijf, niet zijnde een horecabedrijf als bedoeld in het tweede lid, verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op alle dagen tussen 02.00 uur en 06.00 uur.