Ontheffing tijdelijk schenken van zwak-alcoholische dranken

Zonder vergunning is het niet toegestaan om alcohol te schenken. Voor bijzondere gelegenheden van zéér tijdelijke aard kunt u een ontheffing van dit verbod krijgen. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert.

De mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing is gelegen in artikel 35 van de Alcoholwet. De ontheffing wordt verleend voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen en de ontheffing wordt alleen verleend voor het schenken van zwak-alcoholische dranken. Dit zijn dranken met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn. Ook wijn met een alcoholpercentage boven de 15% wordt gezien als zwak-alcoholische drank. Sterke dranken zijn niet toegestaan.

Organiseert u een evenement en is voor uw evenement op grond van de APV een evenementenvergunning vereist? Dan moet u de ontheffing minimaal 8 weken voorafgaand aan de bijzondere gelegenheid aanvragen. In alle overige gevallen moet u de ontheffing minimaal 4 weken voorafgaand aan de bijzondere gelegenheid aanvragen.

Voor het aanvragen van de ontheffing kunt u het aanvraagformulier ontheffing artikel 35 Alcoholwet downloaden, invullen en bij ons aanleveren via gemeente@losser.nl of afgeven in ’t Lossers Hoes in Losser.

Kosten

€ 84,30

Meer informatie

Meer informatie over het aanvragen van een ontheffing en de daarbij horende voorwaarden kunt u vinden in de Beleidsregels ontheffing artikel 35 Alcoholwet Losser 2022. Ook kunt u contact opnemen met het Team Plannen, Vergunnen en Handhaven van de Gemeente Losser via tel. 053-5377444 of per mail gemeente@losser.nl.