Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

Regelmatig zijn er evenementen waarbij buiten de reguliere horecabedrijven alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Als u bij een dergelijke gelegenheid van zeer tijdelijke aard alcoholhoudende dranken wilt verstrekken, moet u een ontheffing aanvragen.
Zo’n ontheffing krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet geeft toestemming tot het verstrekken van zwak-alcoholische drank bij een bijzondere gelegenheid van zéér tijdelijke aard. Dit geld voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

In de Drank- en Horecawet is bepaald dat dit alleen mag gebeuren onder leiding van een persoon die minimaal de leeftijd van 21 jaar heeft en van onbesproken gedrag is.

U kunt hiervoor een aanvraag doen door het aanvraagformulier ontheffing Drank- en Horeca model C te downloaden, in te vullen en aan te leveren bij de gemeente Losser.

Kosten

€ 83,30

Meer informatie

Gemeente Losser, team Plannen, Vergunnen en Handhaven.