Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Kansspel, melding en vergunning

Vergunning (kansspel)

Een kansspelvergunning dient u minimaal 6 weken van tevoren aan te vragen. Dit geldt voor een:

  • loterij
  • rebus
  • tombola

De opbrengst van een kansspel mag uitsluitend een algemeen belang worden beoogd. De vergunning kan worden aangevraagd door een vereniging die minimaal drie jaar bestaat.

De gezamenlijke waarde van de prijzen en premies mag niet meer zijn dan € 4.500,-. Vertegenwoordigt het prijzenpakket een grotere waarde dan € 4.500,- dan is de minister van Justitie de vergunningverlenende instantie.

Melding (klein kansspel)

Op grond van de Wet op de Kansspelen is het nodig dat u voor het houden van een:

  • kienspel / bingo
  • rad van avontuur
  • vogelpiekspel

minimaal 14 dagen van tevoren bij de gemeente een melding doet. Maximaal 14 dagen na afloop dient u een financieel verslag in te leveren bij de gemeente. Download het formulier Financieel verslag van een klein kansspel (pdf) of haal het af bij de receptie in het gemeentehuis.

De formulieren

Download de formulieren (pdf) voor 'vergunning kansspel', ‘melding klein kansspel’ en ‘overzicht behorende bij melding klein kansspel’ of haal ze af bij de receptie in het gemeentehuis.

Meer informatie

Gemeente Losser, afdeling Vergunningen en Handhaving