Alcoholvergunning

Op grond van de Alcoholwet moet u een alcoholvergunning aanvragen als:

  • U een zaak wilt starten of overnemen.
  • De in de vergunning vermelde ’persoon’ of ’leidinggevende’ wijzigt.
  • De inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

Voordat een vergunning wordt verleend, controleert de gemeente of uw inrichting en de personen die u in de aanvraag vermeldt, voldoen aan alle eisen van de Alcoholwet. Een vergunningaanvraag is met name noodzakelijk voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

U moet een milieumelding in het kader van het Activiteitenbesluit indienen voor het oprichten/wijzigen van de inrichting. U kunt deze melding, met de daarvoor vereiste gegevens, indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Deze module is te bereiken via de website www.aimonline.nl

Mogelijk moet u een melding brandveilig gebruik indienen. De indieningseisen voor de melding brandveilig gebruik kunt u vinden in het Bouwbesluit 2012. De melding brandveilig gebruik moet u indienen via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.nl > optie: Bouwwerk brandveilig gebruiken.

Als u voor de oprichting van het bedrijf gaat (ver)bouwen is veelal ook een bouwvergunning nodig.

Wanneer u een bestaand bedrijf zodanig verandert dat het niet langer in overeenstemming is met de geldende vergunning, bent u verplicht dit binnen één maand bij de burgemeester te melden.

Kosten

Een drank- en horecavergunning kost € 591,50.