Subsidieregeling voor verbeteren kernwinkelgebied

Als ondernemer of pandeigenaar in de daartoe aangewezen kernwinkelgebieden in de kernen Losser, Overdinkel en de Lutte kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Detailhandel gemeente Losser 2020-2023.  Met de subsidie wil de gemeente Losser de kernwinkelgebieden versterken door winkels zoveel mogelijk binnen deze gebieden te concentreren en de kwaliteit van panden in de kernwinkelgebieden te verbeteren.

U kunt de subsidieregeling gebruiken voor:

  • Plannen voor gevelverbetering (ontwerpkosten)
  • Gevelverbetering
  • Verplaatsing van een detailhandelsbedrijf naar het kernwinkelgebied 
  • Plannen voor transformatie van een pand buiten het kernwinkelgebied waarvan de winkelfunctie is verplaatst naar het kernwinkelgebied (ontwerpkosten)
  • Transformatie (verbouwen /aanpassen) van een pand, waarvan de winkel is verplaatst naar het kernwinkelgebied, naar een andere bestemming

U vraagt de subsidie aan door het invullen van het aanvraagformulier en deze met de benodigde bijlagen te sturen naar het emailadres gemeente@losser.nl of per post naar Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Let op

Voor de uitvoering van de (ver)bouwwerkzaamheden ten behoeve van de gevelverbetering en de transformatie van een pand, dient u in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning, alvorens de subsidie kan worden verleend. Een vergunningsaanvraag kan via het Omgevingsloket worden ingediend.  Desgewenst kunt u via het Omgevingsloket eerst vooroverleg voeren over de aanvraag voordat u deze definitief indient.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de subsidieregelingen? Neem dan contact op met Karin Suthof. U kunt Karin op werkdagen bereiken op telefoon (053) 537 7528  of via e-mail: k.suthof@losser.nl

Bijlagen

Subsidieverordening Stimulering Detailhandel gemeente Losser 2020 – 2023 
Detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser