Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Detailhandelsvisie gemeente Losser

Net als in veel andere gemeenten, vraagt detailhandel in de gemeente Losser om aandacht. Niet alleen in het dorp Losser, maar ook in de andere dorpen. Ontwikkelingen als internetwinkelen maken het niet meer vanzelfsprekend dat de consument (inwoners van gemeente Losser en daarbuiten) naar de winkelcentra komt. Terwijl deze centra wel een belangrijke rol hebben om te ontmoeten, te werken, wonen, recreëren en te winkelen. We vinden het dan ook belangrijk om onze centra en winkelstructuur gezond te houden. Samen met detaillisten, belangenverenigingen, horeca, makelaars en ook eigenaren van (winkel)panden denken we per kern na over de toekomst van de detailhandel in de gemeente Losser. Op 31 oktober heeft de eerste werksessie plaatsgevonden in de kern Losser. Op 7 november vinden de werksessies in Overdinkel (start 18.00 uur, 't Trefhuus) en De Lutte (start 20.00 uur, Erve Boerrigter) plaats.

Presentatie werksessie 31 oktober 2018
Verslag eerste werksessie Kern Losser 31 oktober 2018