Bedrijvencontactfunctionaris

De gemeente Losser hecht veel belang aan een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Monique Hamers is bedrijvencontactfunctionaris voor de gemeente Losser.
De bedrijvencontactfunctionaris adviseert over algemene economische zaken, bevordert de economische bedrijvigheid en acties gericht op werving van bedrijven.

Verder onderhoudt de bedrijvencontactfunctionaris contacten en geeft voorlichting aan gevestigde bedrijven en bedrijven die zich binnen de gemeente willen vestigen.
U kunt Monique op werkdagen bereiken op tel. (053) 5377481 of m.hamers@losser.nl.