Melding buurthuis of kantine

Buurthuis of kantine, melding

Wanneer u een buurthuis of een kantine opricht, overneemt, verplaatst of het houden ervan staakt, dan bent u verplicht dit binnen drie dagen schriftelijk aan de gemeente te melden. De gemeente is dan op de hoogte wie zij kan aanspreken.

Indien er sprake is van het schenken van alcohol dient u hiervoor een Alcoholvergunning aan te vragen op grond van de Alcoholwet.