Milieuvergunning

Als uw bedrijf activiteiten uitvoert die nadelig kunnen zijn voor het milieu, kan het zijn dat u een milieuvergunning nodig heeft, of wellicht een melding moet doen.

De meeste bedrijven kunnen volstaan met een melding o.g.v. het activiteitenbesluit. Of uw bedrijf vergunningplichtig is blijkt uit de AIM-module. Hier wordt u indien noodzakelijk gewezen op de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets.

Meer informatie omtrent milieu

Voor meer informatie omtrent het milieu, zoals...

  • milieuverplichtingen;
  • bodem;
  • afval;
  • gevaarlijke stoffen;
  • energie;
  • subsidies en regelingen;
  • duurzaam ondernemen en
  • nieuwe wetten en regels

verwijzen wij u naar het initiatief 'Antwoord voor Bedrijven'

Of neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, t 053 5377444.