Inzameling bedrijfsafval

Bedrijven, kantoren en winkels in de gemeente Losser betalen geen afvalstoffenheffing en mogen daarom geen gebruik maken van de voorzieningen die zijn bedoeld voor huishoudelijk afval; de minicontainers en  het afvalbrengpunt. De storttarieven van het afvalbrengpunt zijn niet kostendekkend voor de  verwerking van het 'bedrijfsmatig vrijgekomen' afval. Het verschil  wordt doorberekend aan onze burgers in de vorm van afvalstoffenheffing.

Het afval moet gescheiden van het huishoudelijke afval in aparte minicontainers met een afwijkende kleur deksel worden aangeboden. Voor het ophalen van 'bedrijfs' afval, kunnen ondernemers contracten afsluiten met particuliere inzamelbedrijven die u kunt vinden in de telefoongids of Gouden gids.

Alle afval moet worden afgegeven aan een vergunninghoudende inzamelaar.

Voor particuliere inzamelbedrijven verwijzen wij u naar de Telefoongids of Gouden Gids.