Wet Kwaliteitsborging

Ben je van plan om een woning te bouwen? Of je huidige woning te verbouwen? Dan kan het misschien verstandig zijn om nog dit jaar een omgevingsvergunning aan te vragen.

We verwachten namelijk dat het bouwen of verbouwen van een woning vanaf volgend jaar duurder wordt. Dat komt door een nieuwe wet die het bouwtoezicht regelt. De Wet kwaliteitsborging. Nu is dit nog een taak van de gemeente, maar vanaf 1 januari 2024 wordt dit geprivatiseerd. Dit is een keuze van de landelijke overheid. Een kwaliteitsborger, een commerciële partij, zorgt dan voor het bouwtoezicht. In eerste instantie voor nieuwbouw van woningen, maar zoals het er nu voor staat halverwege 2024 ook voor verbouwingen. De, naar verwachting hoge(re), kosten van het toezicht zijn dan voor de (toekomstige) woningeigenaar.

Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met telefoonnummer 053 - 5377391.