Werkzaamheden rioolputten Lutterstraat

We werken op maandag 27 en dinsdag 28 mei aan de rioolputten in het asfalt van de Lutterstraat tussen de Gronausestraat en de Denekamperdijk.

We werken op maandag 27 en dinsdag 28 mei aan de rioolputten in het asfalt van de Lutterstraat tussen de Gronausestraat en de Denekamperdijk. TWW (Twentse Weg- en Waterbouw) voert deze werkzaamheden uit. 

Op enkele plekken vervangen we de stalen putranden van de riolering in het asfalt. Op andere plekken voeren we kleine reparaties uit. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren sluiten we de Lutterstraat tussen de Gronausestraat en de Denekamperdijk af voor het doorgaand verkeer. De aanliggende percelen en het Zorgplein Losser blijven met de auto altijd vanaf één van beide kanten bereikbaar. De aanliggende éénrichtingswegen worden tijdens de werkzaamheden aangepast, het éénrichtingsverkeer geldt tijdens de werkzaamheden niet. 

Voor het doorgaand verkeer stellen we een omleiding in via de Havezatensingel en de Oldenzaalsestraat. Dit geven we met bebording aan. 

Omleiding Lutterstraat