Wegwerkzaamheden provincie: kruising N731/Gronausestraat bij Glane

De provincie gaat een reconstructie uitvoeren aan de kruising van de N731 met de Gronausestraat bij Glane. Dit doet de provincie vooral om de verkeersveiligheid van de fietser te verhogen. Helaas kunnen de geplande werkzaamheden door weersomstandigheden op 4 en 8 december aan de kruising niet doorgaan. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden wel plaatsvinden. We informeren u zodra hier meer duidelijkheid over is.

Belangrijke kerntaken van de provincie Overijssel

  • Regionale bereikbaarheid en regionaal fietsverkeer
  • Netwerken verbinden steden, woon- en werklocaties
  • Culturele en recreatieve voorzieningen en landelijk gebied.

Een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn hierbij randvoorwaarden. Naast ontwikkelaar van de beleidstaak is de provincie ook uitvoerend als wegbeheerder. Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij projectleider Jacob Burema via 06 15292427.