Wegwerkzaamheden Kruisseltlaan De Lutte

We vervangen de toplagen van het asfalt van de gehele Kruisseltlaan. Tegelijkertijd vervangt Enexis Netbeheer een deel van de gasleiding tussen de Bentheimerstraat – Farwickweg. Ook komt er een nieuw stuk elektrakabel tussen de Farwickweg en het Lutterkerkpad. De Twentse Weg- en waterbouw (TWW) voert deze werkzaamheden uit. TWW start op 4 september. De werkzaamheden vinden plaats in 3 fases. Naar verwachting is de laatste fase op 3 november klaar. Enexis zal in de fasering meegaan met hun werkzaamheden. Die voert aannemer Baas uit.

Hoe gaan de werkzaamheden verlopen?

De Kruisseltlaan is een belangrijke weg voor de directe omgeving. Met name omdat de aanliggende wegen niet erg breed zijn. De werkzaamheden aan de Kruisseltlaan gaan voor enige overlast zorgen als het gaat om de bereikbaarheid en het omleiden van bestemmingsverkeer. Om de overlast zo veel mogelijk te beperken voeren wij de werkzaamheden in 3 fases uit. Per fase sluiten we het betreffende stuk van de Kruisseltlaan af. We zorgen ervoor dat aanliggende percelen zo goed mogelijk bereikbaar blijven, al is het met enige hinder.

Fasering

  • Fase 1 van de werkzaamheden is het stuk tussen de Bentheimerstraat en de Farwickweg, inclusief het kruispunt. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 4 september en vrijdag 29 september.
  • Fase 2 van de werkzaamheden is het stuk tussen de Farwickweg en het Lutterkerkpad. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 2 oktober en vrijdag 27 oktober.
  • Fase 3 van de werkzaamheden is het stuk tussen de Lutterkerkpad en de Rhododendronlaan. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 30 oktober en vrijdag 3 november.

Deze planning is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.