Website en nieuwsbrief Windpark De Lutte online

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten besloten om medewerking te verlenen aan het windpark De Lutte.

Prowind start de ontwikkeling van 4 windturbines in de buurt van grensovergang De Poppe in De Lutte. Over dit project is een website ontwikkeld en een nieuwsbrief gemaakt: www.windparkdelutte.nl.

Op 8 december vond een informatieavond over dit project plaats. Het project werd toegelicht, de verschillende betrokken partijen hebben zich voorgesteld en geïnteresseerden kregen de ruimte om vragen te stellen. De gemeente Losser was hier ook bij aanwezig om haar rol in dit project toe te lichten.

Nieuwe website

Voor windpark De Lutte is een website ingericht, met onder andere informatie over het project, de vervolgstappen, veelgestelde vragen en uitleg over lokaal eigendom. Ook is de nieuwsbrief hier te vinden. Kijk op www.windparkdelutte.nl.

Nieuwsbrief ontvangen? 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in dit project, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Prowind: stuur een e-mail naar info@windparkdelutte.nl

Lokaal eigendom

Om ervoor te zorgen dat de omgeving maximaal kan meebeslissen en meeprofiteren willen we dat 50 % van het windproject in handen komt van inwoners van De Lutte, oftewel in Lokaal Eigendom. Natuur en Milieu Overijssel heeft de opdracht gekregen om dit lokaal eigendom samen met inwoners verder vorm te geven. Meer informatie vindt u op De projectwebsite van Natuur en Milieu Overijssel.

Contact

Heeft u vragen over dit windpark, dan kunt u een e-mail sturen naar info@windparkdelutte.nl.