Vanaf 2024 kunnen meer inwoners gebruik maken van de minimaregelingen

De gemeente Losser heeft een aantal minimaregelingen. Met deze regelingen willen we er samen voor zorgen dat alle inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen. Het bestuur van de gemeente Losser heeft besloten dat vanaf 2024 een grotere groep inwoners gebruik kan gaan maken van deze minimaregelingen. Wethouder Jimme Nordkamp roept inwoners op vooral te controleren of zij hier recht op hebben.

Er gaan twee dingen veranderen

  • Allereerst de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor (1) Bijzondere Bijstand en (2) de Meedoenregeling. De inkomensgrens voor deze twee regelingen was 110% van het sociaal minimum. Dit wordt 120% van het sociaal minimum. Verdient u in 2024 tot 120% van het sociaal minimum? Dan heeft u recht op deze regelingen. Onderaan dit bericht vindt u een inkomenstabel van het jaar 2023. Hiermee kunt u vast een inschatting maken voor volgend jaar.
  • Ten tweede kunnen meer mensen gebruik gaan maken van de collectieve zorgverzekering. Ook hiervoor is de inkomensgrens verruimd. Specifiek gaat het om de pakketten Garant Verzorgd 1 en 2. Kijk voor meer informatie in de maand december op www.gezondverzekerd.nl. Op 27 november organiseert de gemeente Losser samen met Menzis een informatieavond over de collectieve zorgverzekering.

Resultaten onderzoek Bestaanszekerheid

Afgelopen jaar is het Onderzoek Bestaanszekerheid in onze gemeente uitgevoerd. In augustus heeft de gemeente de resultaten ontvangen. Uit de resultaten blijkt dat – bij goed gebruik van de regelingen – alle inwoners mee moeten kunnen doen met bijvoorbeeld sporten, lezen/leren of in het verenigingsleven. ‘Sociale participatie’ noemen we dat.

Maar: in 2023 zijn veel dingen duurder geworden. Daardoor is het alsnog belangrijk dat we de inkomensgrens verhogen om deel te nemen aan de regelingen. De gemeente ontvangt extra financiële middelen van het Rijk. Dit maakt het mogelijk om de regelingen te verruimen.

Wethouder Jimme Nordkamp: ‘Door de inkomensgrenzen te verruimen kunnen meer inwoners gebruik gaan maken van de regelingen. Hierdoor kunnen zij ook bij een sportclub of een cursus volgen. Dit is verrijkend en is een mooie manier om nieuwe mensen ontmoeten. Dit draagt bij aan de zelfredzaamheid en het welzijn van onze inwoners.’

Weet u of u recht heeft op de minimaregelingen?

Uit de resultaten van het Onderzoek Bestaanszekerheid blijkt ook dat niet iedereen die hier recht op heeft, gebruik maakt van deze regelingen. Wethouder Nordkamp: ‘Waarschijnlijk zijn er veel mensen die niet weten dat zij hier recht op hebben. Daardoor zijn er nu alsnog inwoners die niet altijd mee kunnen doen door geldgebrek. Daarom mijn oproep om vooral eens te kijken of u hier gebruik van kunt maken. Kijk op onze website www.losser.nl/regelingen of kom gratis en vrijblijvend langs bij het Toegangsteam wijz.’ Misschien twijfelt u of u recht heeft op een van de regelingen, of lijkt u er net buiten te vallen. Als u contact opneemt met het toegangsteam wijz dan bekijken wij uw specifieke situatie.

Meer informatie of komt u er niet uit?

  • Kijk voor meer informatie op www.losser.nl/regelingen.
  • Of neem contact op met het toegangsteam wijz via 053 – 537 7400 of via wijz@losser.nl
  • Wilt u graag hulp bij het aanvragen van een regeling? Neem dan contact op met het Formulieren Informatiepunt. Zij helpen u graag. Zij zijn iedere dinsdag van 13.30 – 14.30 uur in ’t Lossers hoes, woensdag 10.00-11.00 in ’t Trefhuus in Overdinkel en in de Lutte op afspraak via 053-5369400.

Inkomenstabel 2023

Let op: soms gelden er uitzonderingen. Neem bij twijfel contact op. Huurtoeslag en zorgtoeslag worden niet gezien als inkomen.

Sociaal minimum, netto inkomen per maand (zonder vakantietoeslag) 100 % 110 % 120 %
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1156 € 1271 € 1387
(Echt)paar, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1651 € 1816 € 1981
Alleenstaand, vanaf pensioenleeftijd € 1290 € 1419 € 1548
(Echt)paar, vanaf pensioenleeftijd € 1751 € 1927 € 2102

Infographic Minimaregelingen