Update uitbetaling Energietoeslag 2023

Er is meer duidelijkheid over de Energietoeslag 2023.

De Eerste Kamer heeft op 3 oktober ingestemd met de Wet Energietoeslag 2023. Dat betekent dat huishoudens met een laag inkomen, net zoals vorig jaar, weer in aanmerking komen voor een energietoeslag. De gemeente Losser moet nu de voorwaarden en regels hiervoor vaststellen.

Automatisch uitbetaling

Het uitgangspunt daarbij is dat wij de energietoeslag 2023 zoveel mogelijk automatisch uitbetalen aan inwoners waarvan bekend is dat zij hier recht op hebben. Dat zijn ook de inwoners die vorig jaar de energietoeslag 2022 hebben gehad en waarvan wij weten dat zij op dit moment nog steeds een laag inkomen hebben. Automatisch uitbetalen betekent dat inwoners hiervoor geen aanvraag hoeven in te dienen. Onze verwachting is dat op deze manier het grootste deel van de inwoners in de gemeente die in aanmerking komen voor de nieuwe energietoeslag 2023, al bereikt worden.

Zelf aanvraag indienen

Voor inwoners aan wie wij de energietoeslag straks toch niet automatisch kunnen uitbetalen of voor inwoners die niet eerder de energietoeslag kregen, maar nu wel denken in aanmerking te komen, zal het daarna mogelijk zijn om een aanvraag in te dienen.Op het moment dat de gemeente een besluit heeft genomen over de voorwaarden en er meer bekend is over de automatische uitbetaling, vindt u op www.losser.nl/energietoeslag meer informatie en zullen wij hierover communiceren in de media.