Uitkomsten onderzoek verontreiniging drugslab Goormatenweg

De Omgevingsdienst Twente (OD Twente) en waterschap Vechtstromen hebben hun onderzoek naar verontreiniging rond het drugslab aan de Goormatenweg in Overdinkel afgerond. Belangrijkste uitkomst is dat er geen verontreiniging van bodem en oppervlaktewater in de omgeving is aangetroffen.

Bodemonderzoek

Op 29 november 2023 is een drugslab gevonden aan de Goormatenweg in het buitengebied bij Overdinkel. De gemeente Losser heeft de OD Twente en waterschap Vechtstromen gevraagd te onderzoeken of er schadelijke stoffen in de omgeving terecht zijn gekomen. De OD Twente heeft onderzoek gedaan naar de bodem, en heeft hierbij geen bodemverontreiniging aangetroffen.

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen heeft de inpandige lozingsroutes onderzocht. Het waterschap concludeert dat er geen mogelijkheid in het pand was om grote hoeveelheden stoffen te lozen op het drukriool of oppervlaktewater, en sluit dit daarom uit. Het kan wel zijn dat er kleine hoeveelheden vloeibaar afval zijn geloosd op het drukriool, maar dit gaat dan om hoeveelheden die de rioolwaterzuivering zonder problemen kan verwerken. Op het oppervlaktewater in de omgeving van het perceel is geen verontreiniging aangetroffen.