Tafelronde 186 Losser: dynamiek en frisse ideeën

Vriendschap, zelfontplooiing en service. Daar draait het om bij Tafelronde 186 Losser. Onder service wordt de ondersteuning van lokale goede doelen verstaan.

Na de haringparty is Tafelronde 186 de grootste ondersteuner van goede doelen in Losser, zegt voorzitter Mike Frons. Met hem hebben we het over de bijzondere samenstelling van de groep en de bedoeling ervan.

Ze passen niet standaard in het rijtje ondernemersverenigingen. Tafelaars. Zo worden de leden genoemd. Het zijn niet perse ondernemers. “Nee, dat niet,” vertelt Mike, “Maar wel ondernemende mensen met pit. Ik denk dat van de 16 leden zo’n beetje de helft zelfstandig ondernemer is.” Voor de oorsprong gaan we terug naar 1927, Norwich, Engeland. Grondlegger Louis Marchesi vond dat zaken anders georganiseerd moesten en konden worden. Met enkele jonge mannen wisselde hij periodiek ideeën en ervaringen uit en besprak wat zij in hun rol aan het sociale leven van Norwich konden bijdragen. Dit gebeurde telkens aan een ronde tafel, met een knipoog naar King Arthurs Ridders van de Ronde tafel. De Round Table organisatie is wereldwijd inmiddels uitgegroeid tot zo’n 30.000 leden, waarvan ruim 3000 in Nederland. Nederland kent 200 Tafelrondes. In Losser heet het genootschap Tafelronde 186.

Zelfde leeftijdsfase

Opvallend is de strikte leeftijdsgrens van 40 jaar, naast het feit dat er alleen maar mannen lid kunnen worden. “Die maximumleeftijd is bewust gekozen. Het houdt de club dynamisch en brengt vaak nieuwe ideeën met zich mee,” legt Mike uit, “De gedachte erachter is dat zelfontplooiing en vriendschap het beste werken wanneer je in dezelfde leeftijdsfase zit. En dat zitten we qua werk, carrière, het kopen van een huis, het hebben van een relatie of gezin. In dat opzicht hebben we veel aan elkaar. Vanaf 25 jaar kunnen mensen lid worden. En ja, het zijn alleen maar mannen. Het is zo ontstaan. Wel is er een Ladies Circle actief in Twente. Daarnaast is het zo dat mensen zich niet zelf kunnen aanmelden om lid te worden. Je wordt gevraagd en daarmee ben je al meteen door de ballotagecommissie. In principe zijn er geen twee tafelaars in dezelfde beroepsgroep werkzaam. Iedereen brengt zo zijn eigen bijdrage vanuit zijn eigen netwerk. Dat werkt fantastisch, want zo kun je elkaar goed helpen.”

Binnen twee jaar op niveau

Wanneer een lid 40 jaar wordt, mag hij hetzelfde jaar nog uitdienen maar daarna is het gedaan. Datzelfde geldt voor Mike. Na zijn lidmaatschap in 2015 – tussendoor was hij nog districtsvoorzitter - nam hij afgelopen jaar april het stokje over van voorzitter Kars Varwijk. Het voorzitterschap bij Tafelronde 186 duurt altijd één jaar. In april zwaait Mike af. Het zijn de regels voor een continue dynamiek en verfrissing binnen de groep. Die leeftijdsgrens kent ook z’n keerzijde. Mike lacht: “Ja, een keer werd de club zo klein omdat het gros de leeftijd van 40 bereikte. Er waren nog maar zes leden over. Toen moesten we even gas geven op de ledenwerving. We hebben toen landelijk meer aansluiting gezocht en binnen twee jaar zaten we weer op niveau. Hiermee hebben we ook landelijk veel respect en een mooie award verdiend.”

Veel geld voor goede doelen

Met secretaris Mart Peters en Thomas Scheffer als penningmeester vormt Mike het bestuur. Vier keer per jaar is er een bestuursvergadering en iedere maand wordt er met alle leden vergaderd in De Böggelschuur op het Erve Kraesgenberg. Daarnaast zijn er maandelijks verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het ‘nieuwjaarssoep eten’ of een activiteit als fundraiser. Er wordt veel geld ingezameld voor goede doelen. Mike: “In het recordjaar haalden we wel € 17 duizend op. Meestal is het door evenementen te organiseren. We proberen altijd wel een mooie combi te zoeken door zelf de handen uit de mouwen te steken met een geldelijke donatie of in producten. We hebben wel eens een tentoptreden gehost bij Sint-Maartensstede en zijn met een groep van De Losserhof naar de Waarbeek gegaan. De Waarbeekdag wordt overigens nog steeds gehouden, maar dan vanuit De Losserhof zelf. Ook hebben we een tuin aangelegd en betaald bij een Losserse woongroep. Vorig jaar hebben we ons festival Los voor het eerst georganiseerd op Erve Kraesgenberg. Dit jaar staat deze weer op de agenda op 1 juni.”

Dichtbij noaberschap

Afgelopen jaar bestond Tafelronde 186 Losser 25 jaar. Dat werd gevierd met een reis naar Krakau, ook werd Auschwitz gezocht. De club zit in de lift. “Ik denk dat we op deze manier door kunnen gaan. We doen mooie dingen met elkaar, leren van elkaar en delen ook lief en leed. Het is niet altijd feest wat de klok slaat,” voegt de voorzitter er bewust aan toe, “We hebben het goed en kunnen mensen helpen die het nodig hebben. Dat vind ik erg mooi, het staat dichtbij noaberschap. Daar mogen we best trots op zijn en dat mogen we ook uitdragen. Samen de schouders eronder. Het werkt voor ons erg goed.”

Ideeën voor goede doelen die kunnen worden ingevuld en uitgevoerd door de Tafelronde 186 Losser mogen worden gemaild naar: voorzitter@rt186.nl. Kaartjes voor Festival Los kunnen besteld worden via www.rt186.nl

Bestuur Tafelronde 186

Voorzitter Mike Frons (midden, secretaris Mart Peters (links) en penningmeester Thomas Scheffer (rechts)

Tekst: Astrid Olde Olthuis
Foto: archief Tafelronde 186 Losser