Stichting Park Management Losser: “samen bereiken we meer dan alleen”

Vanuit de gedachte om de Losserse industrieterreinen De Pol en De Zoeker Esch te verenigen, is in 2009 ondernemersvereniging Stichting Park Management Losser (SPL) ontstaan. De basis bestond toen uit drie initiatieven, die een direct voordeel voor de leden opleverden. Het ging om gezamenlijke energie-inkoop, gezamenlijke afvalverwerking en een door de brandweer ingerichte piketdienst. Deze piketdienst kon in het geval van calamiteiten meteen in actie komen, op beide bedrijventerreinen. Voorzitter Remco Rijsenbrij en parkmanager Paul Elferink vertellen erover.

“Een uniek concept,” blikt Remco, sinds 2012 voorzitter, op de piketdienst terug. Het blijkt om praktische en financiële redenen uiteindelijk niet houdbaar. De BHV-piketdienst gaat vroegtijdig ter ziele met de nodige financiële gevolgen. “En daar zaten we dan. Eén van de drie pijlers viel weg, wat nu? Wat bieden we dan aan?” vervolgt Remco. “We speelden met de gedachte om het KVO-keurmerk veilig ondernemen voor bedrijventerreinen te gaan implementeren. Rond die periode zijn we ook gestart met het Noabertreffen, een netwerkmiddag waarin de leden elkaar op een andere manier ontmoeten. Het gaat daarbij niet om traditioneel borrelen, maar we bezoeken met een oldtimerbus een inspirerend bedrijf in de omgeving.” Tijdens ons Noabertreffen worden bedrijven zoals Campus U, Twente Safety Campus, staalproductiebedrijf Van Merksteijn in Almelo en Emsflower in Duitsland bezocht.

Elkaar helpen

Uit een enquête, die een aantal stagiaires heeft gehouden, blijkt dat de leden het Noabertreffen omarmen. Dát en de wens om meer levendigheid in de stichting te brengen, zijn vooral de redenen geweest om een parkmanager aan te stellen. Toegankelijkheid, handen uit de mouwen en actief op bezoek gaan bij de SPL-leden: een rol die Paul Elferink als een handschoen past. Sinds kort trekt Paul, samen met de nieuwe secretaris Gerdy Pothoven, erop uit om leden te interviewen en in de spotlights te zetten in de rubriek ‘KIEK DAN!’ Twee keer per jaar brengt Paul deze ledenflyer rond, op de fiets. “Even persoonlijk contact is belangrijk voor de verbinding. Je weet wat er speelt, hoort en ziet meer,” vertelt hij, “Met vragen of opmerkingen van de ondernemers kunnen we vaak bij andere ondernemers terecht. Zo kunnen we elkaar helpen binnen de gemeente.” Tijdens het rondfietsen ziet Paul ook, dat de bewegwijzering op de industrieterreinen aan een upgrade toe is. Ook dat pakt hij op.

Enthousiaste, diverse en betrokken leden

Paul staat er soms zelf versteld van er allemaal achter de deuren van de circa 85 bedrijven op De Pol en De Zoeker Esch gebeurt. Hij lacht: “Wist je dat sommige producten van Mepal hier in Losser worden gemaakt? Maar ook dat bepaalde software van de Belastingdienst hier wordt ontwikkeld? En dat allemaal in Losser!” Hij lobbyt er aardig op los. Inmiddels is zo’n 70% van de bedrijven lid. “Een verdienste van Paul,” zegt Remco, “In principe zijn we nu daar waar we vanaf het begin willen zijn. We hebben leuke activiteiten, plannen mooie bedrijfsbezoeken binnen Losser en weten elkaar te vinden. Een mooie ontwikkeling, want aanvankelijk was het nog wel even zoeken hoe we grote bedrijven als Johma, Wouter Witzel, Van Heek en Rotork met de kleinere ondernemers en zzp’ers op de bedrijventerreinen konden verbinden. Het is gaaf om te zien dat we zulke enthousiaste, diverse en betrokken leden hebben, die allen via SPL een mooi podium krijgen om zichzelf te laten zien.”

Initiatieven sneller in gang

Met de beleidsadviseurs van de gemeente Losser heeft SPL goede contacten en korte lijnen. Die zetten op hun beurt hun netwerk in. Belangrijke thema’s op de gezamenlijke agenda zijn veilig ondernemen en parkeren. Veilig ondernemen eventueel ondersteund door het KVO keurmerk veilig ondernemen. Ook het parkeerbeleid op de bedrijventerreinen is een belangrijk onderwerp. De inloopmiddag daarover voor leden, georganiseerd door SPL, werd goed bezocht. Inmiddels ligt er een rapport bij de gemeente. “Daarbij fungeren wij als kennisbron,” vervolgt Paul Elferink. “De gemeente kan voor veel vragen bij ons terecht, waardoor initiatieven sneller in gang kunnen worden gezet.” Hij denkt nog terug aan de bemiddelende rol die SPL speelde tijdens de aanleg van glasvezel op het bedrijventerrein. Mede dankzij SPL en de persoonlijke benadering van de deelnemers door Paul, was snel het benodigde aantal bij elkaar. Leverancier Delta Glasvezel bleek verbaasd over deze snelheid van handelen, waarmee het leeuwendeel aan toezeggingen geïnventariseerd werd.

Elkaar scherp houden

Voor de toekomst is het lastig om exact te voorspellen waar de stichting over 5 tot 10 jaar staat. De focus ligt op het blijven dienen van de belangen van de aangesloten ondernemers, wat Remco betreft: “We staan er nu goed voor, we hebben een mooi breed bestuur, onze financiële huishouding is goed op orde en door de inspanningen van Paul en Gerdy zijn we beter zichtbaar. Zolang we maar relevant blijven, de belangen van de leden dienen en elkaar scherp houden.” Het geeft vertrouwen in een bloeiende toekomst.

Het bestuur van Stichting Park Management Losser bestaat naast Remco en Paul uit Gerdy Pothoven (secretaris), Anne-Marie Meijerink (penningmeester), Lars Kuhlkamp, Aline Knöpke, René Morshuis en Niels Brookhuis.

Remco Rijsenbrij en Paul Elferink

Tekst: Astrid Olde Olthuis
Fotografie: Jennifer Oude Nijhuis