Stichting Ondersteuning Carnaval Losser (OCL) blijft tot in lengte van jaren

Iedere Lossernaar zou Prins Carnaval moeten kunnen worden. Met die gedachte wordt eind jaren zeventig de stichting Ondersteuning Carnaval Losser (OCL) in het leven geroepen. Zeer langjarig is Johma oprichter Johan Scheur de bevlogen voorzitter. Vandaag praten we met Ronald Mollink, de huidige voorzitter. Ronald was in 2011 zelf adjudant voor Prins Marcel Bruns naast Henri Brookhuis.

Prins van Losser worden is geen goedkope bezigheid. Daar waar bijvoorbeeld in Oldenzaal de overkoepelende carnavalsvereniging De Kadolstermennekes de verschillende activiteiten van de stadsprins bekostigt, worden de uitgaven van Lossers hoogste autoriteit in carnavalstijd uit eigen zak betaald. En dat kan gauw oplopen tot zo’n vijftien- tot twintigduizend euro, weet Ronald: “Je kunt daarbij denken aan hapjes, drankjes, onderscheidingen, de geinprijs, drukwerk, eten en drinken bij het uitzwaaien aan de grens op Rosenmontag en noem maar op. ” Voor een flinke tegemoetkoming in die kosten draagt Ondersteuning Carnaval Losser tienduizend euro bij. Ook de jongerenprins en de jeugd ontvangen jaarlijks een bescheiden bijdrage.

Laagdrempelig instappen

Anders dan bij gebruikelijke verenigde ondernemersinitiatieven is de doelstelling van de OCL specifiek en exclusief: het financieel bijdragen aan de kosten van de prins van de Gaffel Aöskes. De bijdragen worden door haar deelnemers, circa zestig ondernemers in de gemeente Losser en enkele daarbuiten, gefinancierd. “Instappen is laagdrempelig,” zegt Ronald, “We vragen een relatief geringe jaarlijkse bijdrage van € 295 en er zijn maar drie evenementen door het jaar heen. Het drukt dus niet op de agenda van de deelnemers. Ik denk dat daarom het aantal deelnemers stabiel blijft.” In de jaarvergadering verantwoordt het bestuur haar uitgaven en financiën. Meestal gaat dit gepaard met een bedrijfsbezoek aan een van de ondernemingen van de deelnemers.

Haringparty voor lokale goede doelen

Een vreemde eend in de bijt is de organisatie door de OCL van de Dinkelharingparty wanneer de Hollandse Nieuwe Haring weer in het land is, meestal begin juni. “Beroemd, berucht, hoe je het maar noemen wilt,” glimlacht Ronald, “Maar het is altijd gezellig in de tuin van De Oude Apotheek. Met zo’n 125 gasten wordt vaak rond de vijftienduizend euro opgehaald. Dat is een mooi bedrag dat naar lokale doelen gaat en niet altijd per se carnaval-gerelateerd hoeft te zijn. Zo hebben we de Voedselbank Losser ondersteund, hebben we nieuwe AED’s gefinancierd voor de EHBO, is er een bedrag naar Erve Kraesgenberg gegaan en hebben we voor buitenevenementen een bijdrage geleverd aan de aanschaf van de grote tent van stichting CLOD.” Het is een greep uit de vele goede doelen die Ondersteuning Carnaval Losser inmiddels heeft ondersteund.

Buutavond en Kleintje Gala

Al jarenlang organiseert de OCL voor haar deelnemers een buutavond, een gezellige avond met carnavaleske humor uit eigen gemeente en ver daarbuiten. Vanaf 2024 stopt de OCL met haar buutavond. “Maar niet getreurd,” verklaart Ronald, “De OCL sluit zich aan bij het Kleintje Gala. Het mes snijdt hier aan twee kanten: op deze manier heeft de organisatie van het Kleintje Gala altijd een bron van inkomsten, omdat wij voor onze deelnemers kaarten afnemen. En we hoeven zelf niet meer een vergelijkbaar evenement te organiseren.”Het samengaan met Kleintje Gala is een logische stap, volgens Ronald: “Veel deelnemers gingen naar onze buutavond terwijl ze vlak daarvoor naar het Kleintje Gala waren geweest. Voor ons werd het steeds lastiger om lokale artiesten voor de buutavond aan te trekken, die niet tijdens het Kleintje Gala hadden opgetreden. Vaak hadden de deelnemers die artiesten dan al gezien.”

Prins blijft voor OCL ook jaarlijks een verrassing

Dat de OCL de Prins van Losser financieel ondersteunt in carnavalstijd betekent niet zij weten wie de prins wordt. Voor Ronald was het net zo’n verrassing als voor een ander dat Prins Arjan II en zijn adjudanten Raymond en Bert afgelopen zaterdag gepresenteerd werden. “Het wordt allemaal in het geheim geregeld door de Gaffel Aöskes, waarvan wij geen weet hebben,” legt hij uit. En zolang de Gaffel Aöskes blijft bestaan, zal Ondersteuning Carnaval Losser blijven bestaan, voorspelt Ronald en lacht: “Tja, zonder Gaffel Aöskes zou er geen prins meer zijn die ondersteund moet worden en die kans acht ik wel zeer klein. Carnaval in Losser bestaat al meer dan zeventig jaar en blijft volgens mij altijd gevierd worden.” Toch wordt hij dan nog even herinnerd aan de coronaperiode, de 2 jaren (2021 en 2022) waarin carnaval niet gevierd kon worden. “Toen hadden we natuurlijk geen uitgaves voor de prins en stuurden we uiteraard geen rekening naar de deelnemers van de OCL. Wel zijn we toen langs alle deelnemers gegaan om een mooi pakket met inhoud af te geven.” Wat Ronald betreft komt die periode ook nooit meer terug: “We gaan mooi op deze voet verder en als het aan mij ligt tot in lengte van jaren.”

Ronald Mollink)

Tekst: Astrid Olde Olthuis
Fotografie: Jennifer Oude Nijhuis