Speech burgemeester Kroon tijdens dodenherdenking 2023

Zeer geachte dames en heren, jongens en meisjes,
 
Vandaag herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en van andere oorlogen.
We hebben de afgelopen tijd door de oorlog in Oekraïne gezien dat vrede en vrijheid ook in Europa niet vanzelfsprekend zijn.
Ook elders in de wereld woedt oorlog.
Gelukkig kunnen wij vluchtelingen uit verschillende landen in onze gemeente een veilige haven en de helpende hand bieden. 
Velen van u hebben hieraan bijgedragen. 
Dat is kenmerkend voor onze gemeente: als er iets moet gebeuren worden de handen uit de mouwen gestoken.
Daar zijn wij u als gemeentebestuur zeer dankbaar voor.
Onze veteranen strijden nog steeds voor vrijheid op verschillende plekken in de wereld.
Wij hebben heel veel respect voor hun inzet.
Dat geldt ook voor hun partners, die thuis alles draaiende houden en hen steunen.

Door de verhalen van vluchtelingen en veteranen beseffen wij dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn.
Dat besef geven de verhalen van nabestaanden ons ook.
Sinds Coronatijd worden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in al onze dorpen herdacht, vaak in aanwezigheid van nabestaanden.
Op scholen wordt hier aandacht aan besteed. Monumenten worden geadopteerd door schoolkinderen.
Zo blijft de geschiedenis levend.
Wij hebben bijvoorbeeld afgelopen zaterdagavond in Beuningen de dappere dorpsgenoten Hennie Grunder, Johan Veldscholten, Hendrik Hassink en Geert Keizer herdacht. Zij waren pas in de twintig toen zij sneuvelden op de Grebbeberg op 13 mei 1940; de Tweede Wereldoorlog was in Nederland nog maar net begonnen. De Mariaschool heeft het monument geadopteerd.

Steeds minder mensen hebben de Tweede Wereldoorlog nog zelf meegemaakt. Maar de  verhalen geven we door aan de volgende generaties. Bijvoorbeeld het verhaal van de Engelse piloot John Ingram, die hier in Losser om het leven kwam toen zijn vliegtuig door de Duitsers werd beschoten. Rondom de jaarlijkse herdenking bij zijn graf op 3 april,de bevrijdingsdag van Losser,  is er een scholenproject. Kinderen maken gedichten en leggen bloemen. Ook brengen schoolkinderen een bezoek aan Westerbork.
Ik wil het Oranje Comite, de Veteranen, De Historische Kringen, de Dorpsraden, de 4 mei werkgroepen, onze scholen, RTV Losser en Hallo Losser bedanken voor de aandacht die zij besteden aan het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de wijze waarop zij de jeugd hierbij betrekken.
Hiermee waarschuwen zij ons hoe precair vrede en vrijheid zijn. Hoe we met zijn allen actief moet bijdragen aan de instandhouding hiervan.