Regelingen voor inwoners met een beperkt inkomen

De gemeente Losser weet dat een deel van haar inwoners te maken heeft met een beperkt inkomen. Daarom hebben wij verschillende regelingen waarmee wij deze groep inwoners willen ondersteunen. Wij roepen u dan ook op om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze regelingen. En ook anderen hierop te wijzen. 

Regelingen van de gemeente Losser

In het bericht hieronder ziet u alle regelingen van de gemeente Losser. Per regeling ziet u wie hiervoor in aanmerking komt. De percentages en de inkomens die hierbij horen staan helemaal onderaan in een tabel. 

Let op: Gebruik deze tabel om een inschatting te maken of u in aanmerking komt. De cijfers veranderen namelijk weleens. En soms zijn er ook uitzonderingen. Dus twijfelt u? Neem dan contact op met het toegangsteam wijz.

Het toegangsteam wijz is iedere werkdag bereikbaar tussen 9.30 en 15.30 uur:

U kunt ook binnenlopen in ’t Lossers Hoes.

Wilt u 1 van deze regelingen aanvragen en wilt u hier hulp bij? Neem contact op met het Formulieren Informatie Team (FIT)  De vrijwilligers van FIT staan klaar om inwoners te helpen. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. Of bij het aanvragen van toeslagen, een DigiD of het beantwoorden van vragen over geld. Inloop iedere dinsdag op ’t Lossers Hoes van 13.30 tot 14.30 uur en woensdag bij ’t Trefhuus van 10.00 tot 11.00 uur. 

Alle regelingen op een rij

Bijzondere bijstand: Een vergoeding voor inwoner met een laag inkomen. Die te maken krijgen met een onverwachte bijzondere noodzakelijke kosten. En deze niet kunnen betalen.

Wie komt in aanmerking? Inwoners met een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum. Bij een inkomen dat net iets hoger ligt bekijken we of we met een gedeeltelijke vergoeding kunnen helpen.

Energietoeslag: Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een tegemoetkoming krijgen voor hun stijgende kosten.

Wie komt in aanmerking? Inwoners met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum.

De gemeente krijgt ook in 2023 geld van het Rijk voor een energietoeslag voor inwoners met de laagste inkomens. De regels daarvoor zijn nog niet bekend. U kunt deze toeslag daarom nu nog niet aanvragen.

Ieder kind doet mee: Alle kinderen moeten mee kunnen doen op school, sport of muziek. Ook als u weinig geld heeft. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Stichting Leergeld Losser: telefoonnummer 06 - 38 72 76 31 (maandag- en donderdagochtend 9.00 - 12.00 uur)
  • Verjaardagsbox Losser: telefoonnummer 06 - 82 93 26 42

Wie komt in aanmerking? Inwoners met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum. Stichting Leergeld werkt op dit moment tijdelijk met een inkomensgrens van maximaal 140% van het sociaal minimum.

Subsidie voor isolatie eigen woningen: Een subsidie voor het isoleren van slecht geïsoleerde eigen woningen in het lagere prijssegment.

 

Wie komt in aanmerking? Inwoners die eigenaar zijn van een woning gebouwd tussen 1930 en 1978 en waarvan de WOZ-waarde 185.000 euro of lager is.

 

Meedoenregeling voor volwassenen: Een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld lidmaatschappen van verenigingen of deelname aan cursussen. Of een abonnement op de bibliotheek of het zwembad Brilmansdennen.

Wie komt in aanmerking? Inwoners met een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum. Bij een inkomen dat net iets hoger ligt bekijken we of we met een gedeeltelijke vergoeding kunnen helpen.

Individuele inkomenstoeslag: Een jaarlijkse inkomenstoeslag voor inwoners van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Die 3 jaar of langer een minimum inkomen hebben zonder dat dit voorlopig verbetert.

Wie komt in aanmerking? Inwoners met een inkomen van maximaal 101% van het sociaal minimum.

Kwijtschelden gemeentelijke belastingen: Inwoners die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen kunnen bij GBTwente (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen. Bel 088 - 646 48 08.

Wie komt in aanmerking? Inwoers met een inkomen rond het bijstandsniveau. Een inkomen van maximaal 100% van het sociaal minimum.  

Tabel met percentages van het sociaal minimum

Sociaal minimum, netto per maand (excl. Vakantietoeslag) 100% 110% 120% 130%
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd  € 1.037 € 1.140 € 1.244 € 1.348
(Echt)paar, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.482 € 1.629 € 1.777 € 1.926
Alleenstaand vanaf pensioenleeftijd € 1.152 € 1.268 € 1.382 € 1.498
(Echt)paar vanaf pensioenleeftijd € 1.560 € 1.716 € 1.873 € 2.029
NB: Huur- en zorgtoeslag worden niet gezien als inkomen

 

Let op! Gebruik deze tabel om een inschatting te maken of u in aanmerking komt. De cijfers veranderen namelijk weleens. En soms zijn er ook uitzonderingen. Dus twijfelt u? Neem dan contact op met het toegangsteam wijz.