Plan voor 10 nieuwe woningen op landgoed Singraven

Het college van gemeente Losser heeft vanochtend ingestemd met het plan voor de realisatie van 10 nieuwe woningen op het landgoed Singraven. Ter plaatse van erve ‘Slinge’ en erve ‘Haboer’, nabij en aangrenzend aan de kern Beuningen, worden in totaal tien nieuwe woningen gerealiseerd. Het gaat om zowel vrijstaande woningen als starterswoningen. De realisatie gebeurt onder het ‘rood voor groen beleid’. In ruil voor ‘nieuw rood’ (woningen) wordt door de initiatiefnemer geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit (groen).

Wethouder Jaimi van Essen: “Dit is een goede ontwikkeling voor Beuningen. Vooral ook omdat we er nu samen in slagen om een aantal nieuwe starterswoningen te realiseren in Beuningen en omgeving. Daar is veel behoefte aan.”

De Rood voor Groen plannen zijn een initiatief van Stichting Edwina van Heek, eigenaar van landgoed Singraven. De duurzame exploitatie en instandhouding van het landgoed Singraven staan onder druk. Daarom zoekt de stichting naar nieuwe economische dragers, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het rood voor groen beleid. Dit beleid houdt in dat door de realisatie van woningen (in erfpacht) inkomsten voor het herstel en de aanleg van nieuw groen worden binnengehaald.

Zes starterswoningen en vier vrijstaande woningen

Ter plaatse van erve ‘Slinge’ (Borgbosweg 1) komen in totaal zeven nieuwe woningen. Hierbij gaat het om één vrijstaande woning op de plek van een voormalige varkensschuur en zes starterswoningen – verdeeld over twee bouwvolumes – aan de overzijde van de Borgbosweg. Ter plaatse van erve Haboer wordt voorzien in drie vrijstaande woningen. Hierbij gaat het om twee nieuwe woningen en de herbouw van een karakteristieke Lemenschuur. Deze schuur is momenteel (tijdelijk) geplaatst op een perceel aan Borgbosweg 6. De schuur wordt na herbouw in gebruik genomen als woning.

Een nieuw ommetje Beuningen

De twee nieuwe erven worden zorgvuldig landschappelijk ingepast. Verder is één van de investeringen in de groene ruimtelijke kwaliteit een nieuwe wandelverbinding langs de Dinkel. Deze wandelverbinding is een lang gekoesterde wens van het dorp Beuningen. De aanleg van dit ‘ommetje Beuningen’ sluit daarnaast aan op de ambitie van de Stichting Edwina van Heek om de toegankelijkheid van het Landgoed Singraven voor het publiek te verbeteren. Op die manier wordt het landgoed voor het publiek aantrekkelijker om te bezoeken en te verblijven.

Informatiebijeenkomst op woensdag 10 januari 2024

Tijdens de bestemmingsplanprocedure organiseert de Stichting Edwina van Heek een informatiebijeenkomst, waarop zij haar plannen presenteert. Deze bijeenkomst vindt naar verwachting plaats op woensdag 10 januari 2024.